Artrosskola

Bättre Omhändertagande av patienter med Artros – BOA

Sjukskrivningskostnaderna för artros är höga och endast en bråkdel av de som genomgår opertion har träffat en sjukgymnast innan operationen. Detta trots att information, träning och viktkontroll ska utgöra grunden i artrosbehand-ling enligt både nationella och internationella riktlinjer.

Syftet med BOA är att alla patienter med artros ska erbjudas adekvat information och träning i artrosskola, i enlighet med gällande behandlingsriktlinjer, och att kirurgiska ingrepp endast ska övervägas i de fall då icke-kirurgisk behandling inte ger tillfredsställande resultat. Målet är att minska sjukvårds-konsumtion och sjukskrivning till följd av artros, samt att öka livskvalitet och aktivitetsnivå hos patienter med artros i främst höft och knä. Patienter med artros ska få ett likvärdigt omhändertagande vid den första kontakten med sjukvården, oavsett var den sker. 


Klicka här för att läsa mer om BOA!

Nästa Artrosskola börjar vecka 35.
Vill du ha mer information eller anmäla dig till artrosskolan? Klicka här för kontakt-uppgifter.

Bild hämtad från www.boaregistret.se